מה זה הקלות בפסיכומטרי?

מבוא: מהי תקשורת מונחת? הנחייה היא תהליך שבו המנחה עוזר למשתתפים לפתור בעיות ולהעלות רעיונות. זוהי גישה עקיפה שבאמצעותה המנחה מספק סביבה תומכת לחברי הקבוצה למציאת פתרונות. המנחה אינו משתתף באופן פעיל בפתרון שום בעיה, אלא מדריך ומוביל את הקבוצה לקראת תוצאה. המנחים הם מומחים בדינמיקה קבוצתית, מספקים משוב, שאלות והצעות שיעזרו לקבוצה להתקדם. הנחייה […]