בעולם המשפט המקובל, נוטריון הוא פקיד ציבור הממונה על פי חוק לפעול בעניינים שאינם מעוררי מחלוקת הנוגעים לעזבונות, מעשים, ייפוי כוח ועסקים זרים ובינלאומיים. בלואיזיאנה נוטריונים הם נוטריונים של משפט אזרחי, אשר סמכויותיהם מרחיקות הלכת שמורות לשילובים מורשים כחוק של עורכי דין, עורכי דין, עורכי דין ורופאים מורשים אחרים ממדינות אחרות. נוטריונים נשלחים בלואיזיאנה הם נוטריונים של משפט אזרחי המבצעים ומכינים רבות מהפעולות הנוטריוניות האזרחיות של עו"ד או עו"ד מורשה אחר במדינות אחרות ומייצגות אנשים או ישויות בבית המשפט בתשלום ומתקבלות ללשכת עורכי הדין.

נוטריון

הוא אדם בעל הלוואה או רישיון שמונתה על ידי המדינה לשמש עד חסר פניות בחתימת מסמכים חשובים. נוטריון הוא פקיד יושר שמונה על ידי ממשלת המדינה, בדרך כלל מזכיר המדינה, הפועל כעד חסר פניות לציבור ומבצע מגוון פעולות רשמיות כהרתעה לתביעות הונאה בקשר לחתימת מסמכים חשובים. הנוטריון מאשר את הזהות ומאמת את המסמך כדי לוודא שהחתום מבין את תוכן המסמך עליו חתם.

הנוטריון הרשמי של הוועדה

הממונה על אימות אמינות המסמכים, נוטריון משמש כעד חסר פניות בעת חתימת מסמכי בית המשפט. משימת הנוטריון היא לוודא כי החתימות על המסמכים חוקיות. לאורך כל תהליך ההסמכה נוטריונים מרתיעים מהונאה בכך שהם קובעים כי החותמים יודעים על אילו מסמכים הם חותמים וכי הם משתתפים ברצון בעסקה.

האישור הנוטריוני הינו הליך רשמי נגד הונאה המבטיח לצדדים לעסקה שהמסמכים אותנטיים ואמינים

מסמכים משפטיים מאושרים נוטריונים על מנת להבטיח שהעסקה תבוצע כראוי וכדי להרתיע הונאה. הונאה של הדגל האדום מתייחסת למצבים ותנאים לא רצויים התורמים להונאה, בזבוז ושימוש לרעה במשאבים. על מנת לאמת את אמיתות המסמכים נדרש נוטריון לזהות את החותמים על המסמכים, לסלק רמאים ולוודא שכל הצדדים יגיעו להסכמה.

נוטריון ותרגום מסמכים

הוא עד רשמי הפנוי ומוכן לחתום על מסמך אחד או יותר לאדם אחד או יותר שאפשר לאמת את זהותו כנוטריון. ברוב המקרים המסמך נחתם בנוכחות הנוטריון, אך במקרים מסוימים הוא נחתם ומוצג בפני הנוטריון, והחתום מאשר כי האדם נוכח כשהוא חותם על המסמך. אישור נוטריוני הוא הבטחת נוטריון מינוי וללא משוא פנים שמסמך הוא אותנטי, חתימתו אמיתית וכי החתימה פועלת במלוא העוצמה וההשפעה, כמפורט בהוראות המסמכים.
לעוד מידע בנושא של מה הוא נוטריון ציבורי? ניתן לגשת לאתר notaryon-online.com

הנוטריון

הוא אדם בעמדת כוח המופקדת על אימות אותנטיותם של מסמכים משפטיים חשובים, רשמיות ועסקאות. המשימה העיקרית של נוטריונים היא לפקח על חתימת מסמכים חשובים ומסמכים משפטיים ולוודא שהחתומים הם מי שהם, שהם חתמו על מה שהם אמורים לעשות ושהם עשו מה שהם צריכים לעשות. לנוטריון הציבורי יש סמכות לקחת את השבועות הנדרשות או המוסמכות על ידי המדינה למסור ולאשר הצהרות שניתן להשתמש בהן בבית המשפט ולקבל או לאשר במדינה הכרה במסמכים, משכנתאות, שעבודים, ייפוי כוח ומסמכים אחרים. , רשומות אלקטרוניות שהתקבלו או נרשמו והפגנות נוטריוניות.

נוטריון שמונה מחדש חייב לקבל תעודה חלופית ממשרד החוץ תוך שישה עד שמונה שבועות מיום קבלת בקשת החידוש

לאחר קבלת אישור המבקש ואישורו של המבקש, רשאי שר החוץ להורות לנוטריון ליטול את שבועתו המקורית בחתימתו של פקיד המחוז המוסמך. לציבור יש גישה לרישומי חתימת הוועדה והוא יכול לאמת את החתימה הרשמית של הנוטריונים במשרד המחוזי.

אם אתה מחפש עד רשמי למגוון מסמכים הדורשים שירות זה

תזדקק לנוטריון. חובתו של הנוטריון היא לאמת את החותמים על מסמכים חשובים כגון שטר תביעה, צוואות וייפוי כוח על זהותם האמיתית, נכונותם לחתום בכפייה או הפחדה וידיעתם על תוכן המסמך או העסקה. מצד שני, ייתכן שיידרש נוטריון לחתום על מסמכים הנוגעים להלוואות ולעניינים פיננסיים אחרים.

סוגי המסמכים הנפוצים ביותר הדורשים אישור נוטריוני כוללים מסמכי גירושין

מסמכי משכנתא, חוזים עסקיים, תצהירים, מעשי נאמנות, ייפוי כוח, העברות, ומצבים משפטיים ופיננסיים משמעותיים נוספים בהם מעורבים מספר צדדים. כמו כן, נדרשים מסמכים ממשלתיים, מסמכים פיננסיים חשובים של חברות ומגוון מטרות שנקבעו על ידי בית המשפט.

אלה אנשים שמונו על ידי ממשלת המדינה והאמונים עליהם להיות עדים חסרי פניות לחתימת מסמכים קריטיים. גם אם נראה כי נוטריונים נמצאים שם רק כדי לצפות באנשים החותמים על מסמכים, תפקידם הוא יותר לשמש כעד רשמי.

אלו הן רק כמה דוגמאות לסוגי המסמכים השונים הדורשים נוכחות של נוטריון

והם רחוקים מהדוגמאות היחידות של מסמכים הדורשים נוטריון, אך הם מהנפוצים ביותר. ייתכן שיהיה צורך בפיקוח על תעודות והצהרות על ידי נוטריון. במקרה זה, עליך להשתמש בשירותי הנוטריון הקרוב אליך בהקדם האפשרי.